Werk je bij een GGD en heb je een idee voor een onderzoek op het gebied van gezonde leefomgeving? Lees verder of je in aanmerking komt voor ondersteuning. Ook kennisinstellingen zoals universiteiten kunnen een bijdrage ontvangen, tenminste als een GGD hoofduitvoerder is van het onderzoek.

We subsidiëren en begeleiden onderzoeksprojecten en korte desktopstudies. De onderzoeksresultaten vergroten de kennis over het inrichten van een gezonde leefomgeving. Gezonde leefomgeving is een breed onderwerp en gaat over de invloed van de leefomgeving op de mentale en fysieke gezondheid van ons allemaal. We richten ons hierbij op gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering. De projecten die voor ondersteuning in aanmerking komen, moeten voor meer dan één gemeente/ GGD-regio interessant zijn en gaan over aspecten waar een gemeente invloed op kan uitoefenen. 

Bijdrage

Het richtbedrag voor de bijdrage vanuit de AWGL voor een onderzoeksproject is € 20.000. Als je met meerdere GGD'en samenwerkt is er meer budget mogelijk, neem contact op voor de mogelijkheden.

Voor een korte desktopstudie vergoeden wij 60 werkuren.

Deadlines en voorwaarden

Bekijk de deadlines voor het indienen van aanvragen hier of lees meer over de voorwaarden voor ondersteuning van jouw onderzoeksproject of desktopstudie