Status
Afgerond
Jaar van uitgave
2019
Contactpersoon
Sandra Akkermans en Paola Esser, GGD Zuid-Limburg
Groen Ontmoeten Ontspannen Bewegen
GGD Zuid-Limburg
Universiteit Maastricht

Downloads

Rapport

Groen in de buurt maakt gezond. Groen laat ons herstellen van stress, stimuleert bewegen en kan leiden tot ontmoeting tussen mensen. Dit geldt voor iedereen, maar waarschijnlijk nog het meeste voor mensen in wijken met een lagere sociaal-economische status. In dit onderzoek richten we ons op deze groep om te achterhalen wat de effecten van meer groen in de buurt precies kunnen zijn. Het is uitgevoerd in twee wijken in Maastricht, die laag scoren op zowel economische status als gezondheid, en waar niet evenveel groen aanwezig is. Als onderzoeksmethode is gekozen voor participatieve sessies met ouderen en kinderen in combinatie met berekeningen aan de hand van computermodellen. 

Kinderen en ouderen

In Maastricht gingen we wandelen met kinderen en ouderen en hielden we gezamenlijke ontwerpsessies. Met het computermodel EcoMATCH zijn de gezondheidsbaten- en lasten van de ontwerpen van de deelnemers doorgerekend. Hierbij kwamen ook andere effecten van meer groen in beeld op bijvoorbeeld koeling tijdens hittegolven en een mogelijke toename van het tekenbeetrisico. Vervolgens bespraken we de resultaten in een tweede bijeenkomst met de kinderen en ouderen, waarbij ze de gelegenheid kregen om hun ontwerp aan te passen. Ook hebben we een vergelijking gemaakt van het gebruik van het groen, zowel voor de bestaande groensituatie als voor hun nieuwe ontwerp.

Resultaten positief

De groenontwerpen leiden tot een verwacht meer bewegen, ontmoeten en ontspannen. Volgens de modelinschattingen leiden de ontwerpen bovendien tot een kleine toename van het actief transport (wandelen), toename van de verkoeling in één buurt, maar ook een kleine toename van de sociale onveiligheid in de andere buurt.

Onderzoeksmethode werkt

We vinden dat de methode van participatieve sessies in combinatie met modelberekeningen goed werkt. Door deze combinatie is inzicht verkregen in het gebruik van groen in een buurt en in een breed palet van gezondheidsbaten en -lasten. Dit inzicht in de positieve effecten van de groenaanpassing op gezondheid levert draagvlak op voor mogelijke groenmaatregelen.

Download het onderzoeksrapport en lees meer over de onderzoeksaanpak en de resultaten.

Dit project is een samenwerking van GGD Zuid-Limburg, Universiteit Maastricht, gemeente Maastricht.